Billionhomes

Billionhomes.nl is een gratis online zoekmotor en archief in Nederland dat huiseigenaars, kopers, verkopers, huurders, verhuurders, makelaars en beheerders van vastgoed helpt om op een eenvoudige wijze informatie te vinden en te delen over residentieële woningen, vastgoed en aanverwante diensten.

We vergemakkelijken informatie en tools dat iedereen toelaat om meer geïnformeerde beslissingen te maken. Het vastgoed archief geeft elke persoon de mogelijkheid om een woning te vinden, historische informatie te raadplegen, prijzen te vergelijken en het potentieel ervan te achterhalen voordat men een financiële verbintenis aangaat. Consumenten kunnen woningen raadplegen die momenteel te koop of te huur zijn, alsook woningen die momenteel niet meer worden aangeboden op de vastgoedmarkt (off-market).

Missie

Transparantie te bevorderen op de vastgoedmarkt en iedereen bewuster maken over prijzen, energie, duurzaamheid en sociale innovatie met focus op een A.I.D.A. (Awareness – Interest – Desire – Action) framewerk.

Doelstellingen

  • Eigenaars de mogelijkheid geven om zelf het potentieel van hun woning te ontdekken.
  • Professionele tools ter beschikking stellen om prijzen beter te kunnen vergelijken.
  • Transparantie te bevorderen door het analyseren en delen van vastgoed trends en praktijken.
  • Particulieren bewuster maken over energieverbruik en ecodesign en een gedragsverandering hiervoor betrachten.
  • Het voortbrengen, leveren en het gebruik stimuleren van energiezuinige en duurzame diensten.
  • Behouden van het gemeenschappelijk Europees cultureel erfgoed door informatie van residentieële woningen te archiveren.

Oplossingen

De door ons ingebouwde sociale tools moedigen huiseigenaars aan om de meest voorkomende problemen voor hun woning te gaan definiëren. Eigenaars krijgen aldus inzicht in zaken die echt belangrijk zijn voor potentiële kopers. Professionals kunnen op eigen initiatief groene, energie-efficiënte en duurzame oplossingen aanbevelen. Architecten, ontwerpers en aannemers hebben dus de mogelijkheid om milieuvriendelijke en energiezuinige oplossingen rechtstreeks aan eigenaars aan te bieden. Zo bouwt men aan een energiezuinige omgeving met duurzame woningen.

Dus waarom wachten?

Vind nu je woning en ontdek de mogelijkheden.